Drakiáda 2014

rh0911147_v

Děkujeme všem 25 účastníkům letošní DRAKIÁDY za jejich účast a vysoké nasazení při pouštění draků. Bylo krásné počasí , ale chyběl vítr. Na pár okamžiků vzlétlo několik draků za nemalé fyzické námahy jejich majitelů. Děkujeme vedoucím Daniele Foretové a Petru Földešovi za přípravu programu ,soutěže a ceny provázející DARAKIÁDU. Budeme se těšit na příští rok.

20141012_110839Více foto v galerii.

křest Kamily v pátek 20.6. v 17:30hod

Milé sestry a bratři,

jak již bylo oznamováno, v pátek 20.6. v 17:30 se uskuteční křest Kamily . Tento křest se uskuteční v Závišicích, blízko rozcestí na Štramberk (viz přiložená mapka). Upozorňuji, že prostředí přírody není úplně komfortní, proto doporučuji spíše sportovní oblečení a obuv.

Vzhledem k tomu, že pro některé může být náročné dopravit se na místo křtu a také vzhledem k omezenému počtu parkovacích míst na místě křtu navrhuji, abychom se setkali v 17:15 u Penny Marketu na Severu (naproti OMV). Tam se můžeme rozmístit do aut a pak společně dojet na místo.

Všichni jste srdečně zvánimapy

Radek Kantor

Třinecký pěvecký sbor v Novém Jičíně

Milé sestry a bratři

Chci Vás pozvat na koncert duchovních písní třineckého pěveckého sboru pod vedením dirigentky Ireny Szurmanové, učitelkou hudební teorie a improvizace na Janáčkově konzervatoři v Ostravě. Koncert se uskuteční 12.4. v 17 hod. ve modlitebně CASD v Novém Jičíně. Slovem bude tento koncert provázet kazatel Gustav Kloda.

Jsou vítáni i naši přátelé.

Radek Kantor

Víkendový revitalizační seminář v Novém Jičíně

Víkendový revitalizační seminář v Novém Jičíně

se uskuteční v modlitebně CASD v Novém Jičíně

ve dnech 7. – 9. března 2014

 Chceš prožít obnovu svého vztahu k Bohu a objevit svou cestu, jak být Bohu užitečný? Vnímáš nesoulad svého nitra a chtěl bys zakusit harmonii s Bohem v praxi? Hledáš způsoby jak se Bohu přiblížit a být tu naplno pro Něj, když On tu byl a stále je naplno pro tebe? Přeješ svým bližním také zažívat plnost radosti a Boží harmonie ve službě lidem?

 Přijmi pozvání na setkání v těchto termínech:

 Pátek 7. března od 18.00 – 20.00 hodin

Sobota 8. března od 9.00 Kázání, Sobotní škola, společný oběd – od 14.30 – 17.30 pokračování semináře

Neděle 9. března 2014  9.00 – 12.00 hodin závěr semináře

Jednotlivé části jsou provázány četnými příklady ze života lidí v nejrůznějších situacích, duchovními zážitky a příklady přirozeného modelu účinné osobní služby. Plynule na sebe navazují, proto je vhodné zúčastnit se každé ze tří částí semináře.

Hosté: Oldřich Wagenknecht, Petr Pimek

KŘESLO PRO DOMÁCÍHO

křesloV sobotu 22.2. v 13:30 hod.trevordiy.wordpress.com

Milí sourozenci v Pánu Ježíši Kristu, přátelé, rád bych vás pozval na společné sobotní odpoledne s hostem.

„Na to těžké a zlé se časem zapomene a zůstane jenom to pěkné“, řekla mi po návratu z Dolomit jedna sestra, když nás se zájezdem po tragické události přijelo o dva méně…

Rádi vzpomínáte? Vždy jen na to dobré? A na co vzpomeneme při vzpomínce na někoho ze známých, přátel, sourozenců v Pánu Ježíši? Jak moc se vůbec navzájem známe? Jak někdy jednáme a jak toto naše chování ovlivňuje naše minulost, to co jsme si přinesli ze svých rodin a jiných životních zkušeností? A pokud bychom se znali navzájem lépe, pomohlo by nám to lépe si jeden druhému rozumět, lépe ho chápat? Trpělivě ho v lásce snášet, a snad i přijímat?

To je jeden z důvodů proč stojí zato si vyprávět,  to je smyslem našeho odpoledního setkání tuto sobotu, nazvaného „Křeslo pro domácího“. Promluví totiž jeden z nás,  a každý kdo přijde se dozví něco nového nejen o něm, ale i sám o sobě. Příjemné setkání i naslouchání!