Víkendový revitalizační seminář v Novém Jičíně

Víkendový revitalizační seminář v Novém Jičíně

se uskuteční v modlitebně CASD v Novém Jičíně

ve dnech 7. – 9. března 2014

 Chceš prožít obnovu svého vztahu k Bohu a objevit svou cestu, jak být Bohu užitečný? Vnímáš nesoulad svého nitra a chtěl bys zakusit harmonii s Bohem v praxi? Hledáš způsoby jak se Bohu přiblížit a být tu naplno pro Něj, když On tu byl a stále je naplno pro tebe? Přeješ svým bližním také zažívat plnost radosti a Boží harmonie ve službě lidem?

 Přijmi pozvání na setkání v těchto termínech:

 Pátek 7. března od 18.00 – 20.00 hodin

Sobota 8. března od 9.00 Kázání, Sobotní škola, společný oběd – od 14.30 – 17.30 pokračování semináře

Neděle 9. března 2014  9.00 – 12.00 hodin závěr semináře

Jednotlivé části jsou provázány četnými příklady ze života lidí v nejrůznějších situacích, duchovními zážitky a příklady přirozeného modelu účinné osobní služby. Plynule na sebe navazují, proto je vhodné zúčastnit se každé ze tří částí semináře.

Hosté: Oldřich Wagenknecht, Petr Pimek