Třinecký pěvecký sbor v Novém Jičíně

Milé sestry a bratři

Chci Vás pozvat na koncert duchovních písní třineckého pěveckého sboru pod vedením dirigentky Ireny Szurmanové, učitelkou hudební teorie a improvizace na Janáčkově konzervatoři v Ostravě. Koncert se uskuteční 12.4. v 17 hod. ve modlitebně CASD v Novém Jičíně. Slovem bude tento koncert provázet kazatel Gustav Kloda.

Jsou vítáni i naši přátelé.

Radek Kantor