Prednáška-KRESŤANSTVO V ČÍNE

4.jarní koncert pro maminky 11.5.ve 14hod

Woman holding a garbera against blue sky

Pozvánka na seminář o emoční inteligenci

ZTRACENÉ UMĚNÍ MYSLET

Emoční inteligence je pro úspěch v osobním i pracovním životě důležitější, než známé IQ.  Budete seznámení se způsoby, jak EQ zlepšovat a dosáhnout životní spokojenosti.

  • Co je emoční inteligence
  • Vlastnosti a návyky posilující emoční inteligenci
  • Kognitivně behaviorální terapie pro řízení procesů myšlení
  • 10 nejběžnějších kognitivních poruch

Téma je přednášeno tak, aby bylo uchopitelné a použitelné v běžném životě. Bude prostor také pro Vaše dotazy.

Přednáší lektorka z. s. Život a zdraví Marta Královičová

který se bude konat v sobotu 2.3.2019 ve 14.00 hodin v modlitebně CASD Kopřivnice

novoroční program 12.1.2019

Dávám Ti odpuštění

díkuvzdání

klub zdraví vás zve na přednášku

Cestovatelské zážitky a postřehy z Číny, Malajsie a Singapuru

80 let sboru v NJ společné setkání 6.10.2018

beseda o připravované studijní bibli 21

Poslední rozloučení 26.3. ve 13hod

společný víkendový pobyt

Milí bratři a sestry,

ve dnech 25.-27.5.2018 se uskuteční víkendový pobyt našeho sboru na chatě – chalupě v Beskydech (záleží na počtu osob). Závazně se můžete přihlásit u R. Trnkové do soboty 10.3.2018 (tel.:  601 571 328 nebo e-mail:

trnkova@seznam.cz – tento krátký termín je dán proto, že  pěkné a levnější ubytovací objekty jsou už rychle obsazovány.

Těším  se na společně strávený víkend .

4.11. Film Martin Luther 14hod

Letos tomu bude 500 let od doby, kdy Martin Luther sepsal svých 95 „tezí“ (výroků), kterými prakticky začala reformace, která navždy změnila Evropu. Teze obsahují Lutherovu kritiku toho, co považoval za zneužívání náboženství.

21.10. Bohoslužba v Opavě