Program sboru

plán na 2.čtvrtletí 2018 pro okrsek

Zahájení programu v 9hod- kázání

Studium sobotní školy ve třídách od 10:30 hod (dospělí,děti a mimiškolka).

Odpolední program podle rozpisu