Program sboru

plán na 4.čtvrtletí 2019 pro okrsek

Zahájení programu v 9hod- kázání

Studium sobotní školy ve třídách od 10:30 hod (dospělí,děti a .mimiškolka).

Odpolední program podle rozpisu