Křest v Novém Jíčíně

 

Křest

S radostí oznamujeme, že bychom chtěli vyjádřit svůj vztah k Pánu Bohu veřejným křtem ponořením a vynořením se z vody.
Je to symbol „vodního hrobu“.
Jsme cele ponořeni do vody, kdy je z nás smytá veškerá duchovní nečistota = hřích. Celá naše nehezká minulost je pohřbena ve vodě a zůstává tam, zatímco se my vynoříme a povstáváme tak k novému životu. K duchovnímu životu s úplně „čistým rejstříkem“.
Tak jako se malé dítě rodí na svět 🙂

„A proč nyní váháš? Vstaň, dej se pokřtít a smyj své hříchy vzývaje jeho jméno.‘“
Bible, Galatským 22, 16

Jsi srdečně zván/a!