Genesis Expo

 

Genesis Expo
multimediální historicko-vědecká výstava pro širokou veřejnost.

Výstava zahrnuje bohatý rozsah původních exponátů, sbírku reálných zkamenělin a je doplněna přehlednými souhrnnými panely, odbornými dokumentárními filmy a podvečerními přednáškami na související témata původu, vzniku a historie vesmíru, země, přírody, lidstva a degenerace života ve vesmíru a na Zemi.

Původní česká historicko-vědecká výstava je putovní a byla představena již ve více než 250 městech České a Slovenské republiky. V Kopřivnici se výstava uskuteční na přelomu ledna a února letošního roku, konkrétně ve dnech 31.1.2017 až 9.2.2017 v prostorách Akademické posluchárny kopřivnického domu kultury.

Jednotlivé části Výstavy Genesis budou probíhat v těchto časech:
14.00 – 16.30 hodin – otevřeno pro veřejnost
16.30 – 18.00 hodin – promítání úryvků z nezávislých dokumentárních filmů pro veřejnost
18.00 – 20.00 hodin – odborné přednášky pro veřejnost
JEDNÁ SE O “ČESKÝ VÝROBEK”,
KTERÝ ODPOVÍDÁ NÁROKŮM
I STANDARDŮM ČESKÉ KULTURY
A STUPNI VZDĚLANOSTI
OBVYKLÉMU V NAŠÍ ZEMI.

Výstava poutavě a nenásilnou formou přibližuje tři nejznámější teorie na vznik a původ života nejen na naší planetě. Vhodně tak doplňuje běžné školní znalosti veřejnosti a chybějící kvalitní učební texty zejména těchto předmětů a témat:
VLASTIVĚDA, DĚJEPIS, ZEMĚPIS,
BIOLOGIE, FYZIKA, CHEMIE,
ETICKÁ VÝCHOVA A NÁBOŽENSTVÍ
VZNIK A PODSTATA HMOTY,
KONSTRUKČNÍ MATERIÁLY A INFORMACE,
INTELIGENTNÍ DESIGN,
PŘÍRODNÍ ZÁKONITOSTI A KONSTANTY,
VZNIK A HISTORIE ZEMĚ A SLUNEČNÍ SOUSTAVY

VŠECHNY INFORMACE
JSOU PŘEDKLÁDÁNY S OHLEDEM
NA VĚK A ZNALOSTI NÁVŠTĚVNÍKŮ,
A VŽDY JE MOŽNÉ KLÁST
JAKÉKOLIV DOPLŇUJÍCÍ OTÁZKY
VZTAHUJÍCÍ SE K TÉMATU VÝSTAVY.

Autor a průvodce výstavou
Průvodcem a přednášejícím je Mgr. Libor Votoček, absolvent MFF UK Praha – obor fyzika, lektor, překladatel a redaktor v oblasti životního stylu, dále vědecký pracovník s praxí učitele matematiky a fyziky na středních i základních školách v Praze.