4.11. Film Martin Luther 14hod

Letos tomu bude 500 let od doby, kdy Martin Luther sepsal svých 95 „tezí“ (výroků), kterými prakticky začala reformace, která navždy změnila Evropu. Teze obsahují Lutherovu kritiku toho, co považoval za zneužívání náboženství.